Obnova zapomenutého hesla

Založení nového účtu

Bulla Regia

Bulla Regia Bulla Regia je rozsáhlé archeologické naleziště vzdálené 15 km od Jendouby v severozápadním Tunisku. Město bylo výjimečné především podzemními stavbami, kterými se obyvatelstvo chránilo před účinky spalujícího slunce. Domy měly nadzemní a podzemní část. Ta je umístěna v hloubce přibližně 6 metrů a měla důmyslným způsobem vyřešen přívod světla i vzduchu. Nadzemní část domů měla velký význam při ochlazování celého prostoru. V současné době jsou přístupné tři z nich na severní straně naleziště. Vstup je možný pouze v doprovodu místního průvodce. Vykopáno bylo celkem 7 takovýchto domů. Jednotlivé domy nesou pojmenování podle hlavního tématu mozaikové výzdoby, která se v nich zachovala. Mezi nejkrásnější podzemní budovy patří „Lovecký palác“ (House of the Hunt). Nadzemní část byla poničena zemětřesením, ale podzemní podlaží umístěné v hloubce 5 metrů se zachovalo velmi dobře. Je tvořeno atriem lemovaným 8 sloupy. Do atria se otevírají ložnice, prostorná jídelna a lázeň. Dochovaly se zde mozaikové podlahy. House of Amphitrite byl pojmenován podle nádherné mozaiky dochované v podzemní části domu. Mozaika zobrazuje mořskou bohyni Amphitritu, významné místo má ale i Venuše obklopená dvěma kentaury. Dobře dochovány zůstaly i lázně vystavěné roku 189 n.l.. Silné zdi se dosud tyčí do patrové výše, nad řadou místností zůstaly klenby. Lázně původně nesly jméno Julie Memmie. Také většina lázeňských budov se nachází v podzemí. Byly symetricky řešené. Za vstupní branou vás chodba přivedla do spodní části, kde byly nejprve místnosti užívané zřejmě jako tělocvičny a dále dva bazény se studenou a teplou vodou. V chodbách jsou mozaiky s motivy krétského Labyrintu. V severní části města Bulla Regia se dochovaly dvě raně křesťanské baziliky z 6. stol.. Obě jsou dobře zachovalé s mozaikami zobrazujícími ptáky a ryby. V jižní části Bulla Regia leží místní divadlo pocházející z 2. stol. n.l.. Hlediště má průměr 60 metrů. Horní řady sedadel byly poničeny, ale nejméně osm řad kamenných sedadel zůstalo zachováno. Orchestřiště má podlahu zdobenou mozaikou zobrazující medvědy. Brána na jižní straně se otevírá na promenádu lemovanou sloupovím a dále k bazénku s fontánou a chrámu. Na západní straně divadla byla svatyně Isis. V Bulla Regia jsou dále pozůstatky Apollónova chrámu, fórum, tržiště a další budovy.

Oblast
Zatím nikdo nehodnotil

Hodnocení pomáhá ostatním cestovatelům. Pokud jste už navštívili Bulla Regia, budeme moc vděční za váš názor.

Hodnotit
--- • --- • ---
---