Obchodní podmínky

Odhadovaná doba čtení: 4 min.

Obchodní podmínky

Prodejce

Prodej zájezdů je zajišťován společnostmi ZitekGroup s.r.o., IČO 48041181, Krystalová 561, 196 00, Praha 9, Spisová značka - C. 15708 vedená u rejstříkového soudu v Praze, nebo fyzickou osobou Petr Zítek, IČO 68384947, Krystalová 561, 196 00, Praha 9, dále jen Prodejce. Prodejce působí jako cestovní agentura a se všemi zastoupenými cestovními kancelářemi (dále jen CK) má uzavřené řádné smlouvy o zastupování a je oprávněn prodávat zájezdy jménem pořádajících CK. Prodejce prodává jen a pouze za ceny stanovené cestovní kanceláří nebo cestovní kanceláří schválené. Prodejce nesmí prodat zájezd dráž nebo levněji, než je stanoveno CK.

Postup prodeje a platnost nabídky na webových stránkách

Prodejce provádí autorizovaný prodej zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádnou smlouvu o prodeji zájezdů a obchodním zastoupení a je oprávněn vystupovat jejich jménem. 

Prodejce prodává na základě dat poskytnutých CK. Data se aktualizují několikrát denně, přesto však uvedení zájezdu v nabídce není zárukou dostupnosti. To, zda je zájezd dostupný, zjistí a potvrdí prodejce na základě obdržené rezervace. Prodejce si vyhrazuje právo na opravu nepřesností vzniklých importem či přepisem dat na webové stránky. Ceny zájezdů na webu se mohou lišit od aktuální ceny, přesnou a závaznou cenu zájezdu Prodejce vždy potvrdí až po prověření dostupnosti zájezdu a kontrole aktuální ceny u CK. Po obdržení nezávazné rezervace Prodejce ověří aktuální data o zájezdu, provede u CK nezávaznou rezervaci a ihned informuje klienta o dalším postupu. Neručíme a ani nemůžeme ručit za to, že nabídka zájezdů a jejich specifikace je opravdu platná. Data o zájezdech dodávají cestovní kanceláře a zveřejnění na tomto webu probíhá automaticky na základě těchto dat. Pokud CK dodá data neaktuální, například nevyškrtá prodané zájezdy nebo uvede špatně ceny, nemáme možnost, jak to zjistit. Za nabídku tedy v těchto případech ručí cestovní kancelář, ne provozovatel webu či prodejce.

Cestovní smlouva

V případě zákazníkova zájmu vyplní Prodejce cestovní smlouvu a zašle ji s dalšími informaceni (všeobecné smluvní podmínky pořádající CK, platební podmínky, doba platnosti předběžné rezervace a další důležité informace) emailem zákazníkovi. Zákazník je povinen zkontrolovat všechny údaje v cestovní smlouvě a podepsanou smlouvu zaslat dle dohody zpět (do doby platnosti předběžné rezervace musí Prodejce obdržet cestovní smlouvu elektronicky, do tří dnů je zákazník povinen odeslat podepsaný originál poštou). Cestovní smlouvy uzavřené elektronicky (www, email, fax) mají stejnou platnost, jako originál.

Platby a platební podmínky

Platba za zájezdy probíhá dle podmínek jednotlivých CK. Konkrétní podmínky Prodejce sdělí zákazníkovi při zaslání cestovní smlouvy, případně jsou uvedeny přímo v této smlouvě. Prodejce neodpovídá za škody vzniklé nedodržením pokynů k platbám, stejně tak není Prodejce odpovědný za možné chyby CK.

Doklady k cestě - podklady

Veškeré doklady a pokyny k cestě (pokyny, vouchery, letenky a jiné důležité info) zasílá CK obvykle týden před odletem/odjezdem. Tato doba se může se lišit dle cílové země a termínu zájezdu. Prodejce nenese odpovědnost za opožděné zaslání těchto podkladů. V případě, že zákazník podklady neobdrží, prodejce se zavazuje být nápomocen při jejich získání.

Pořádající cestovní kancelář

U zájezdů je vždy na www stránce, kde lze zájezd objednat, uvedno, která CK zájezd pořádá. Jméno se zobrazí  po kliknutí na slovo CK v odstavci Kalkulace ceny.

Storno podmínky

Storno podmínky se řídí podmínkami příslušné CK, která zájezd pořádá.

Reklamace

Prodejce je oprávněn přijímat reklamace a stížnosti, ale není oprávněn je řešit nebo se k nim vyjadřovat. Každou přijmutou stížnost či reklamaci Prodejce neprodleně postoupí pořádajcíí CK a bude o tom zákazníka informovat. Přesný postup reklamací je specifikován u jednotlivých CK ve všeobecných podmínkách, které je prodejce vždy povinen zaslat spolu s návrhem cestovní smlouvy.

Zpracování osobních údajů

Prodejce prohlašuje, že se všemi osobními a kontaktními údaji, které od zákazníků v souvislosti s prodejem zájezdů získá, nakládá dle platných právních předpisů.

Zpět na Důležité informace

Čtěte také: Mapa Tuniska