Obnova zapomenutého hesla

Založení nového účtu

Nejzajímavější místa Tuniska a pobyt v Tabarce

Nejzajímavější místa Tuniska a pobyt v Tabarce je 14-ti denní poznávací zájezd s trasou : Djerba • Medenine • Tataouine • Douiret • Chenini • Metameur • Matmata • Douz • Chott El Jerid • Tozeur • Gafsa • Sbeitla • Kairouan • El Jem • MonastirSoussePort El Kantaoui • Takrouna • Zaghouan • Thuburbo Majus • Cap Bon • Tunis • Oudna • Utika • Raf Raf • Bizerta • Tabarka • Dougga • Bulla Regia • Ain Draham

Zatím nikdo nehodnotil

Hodnocení pomáhá ostatním cestovatelům. Pokud jste už navštívili Nejzajímavější místa Tuniska a pobyt v Tabarce, budeme moc vděční za váš názor.

Hodnotit

Nejzajímavější místa Tuniska a pobyt v Tabarce

Poznávací 14-ti denní zájezd po krásách Tuniska spojený s pobytem v Tabarce.

Trasa zájezdu:

Djerba • Medenine • Tataouine • Douiret • Chenini • Metameur • Matmata • Douz • Chott El Jerid • Tozeur • Gafsa • Sbeitla • Kairouan • El Jem • MonastirSoussePort El Kantaoui • Takrouna • Zaghouan • Thuburbo Majus • Cap Bon • Tunis • Oudna • Utika • Raf Raf • Bizerta • Tabarka • Dougga • Bulla Regia • Ain Draham

Program poznávacího zájezdu "nejzajímavější místa Tuniska a pobyt v Tabarce":

1. den

Přílet na Djerbu, transfer do hotelu na ubytování, večeři a nocleh.

2. den

Po snídani následuje výlet po ostrově, při kterém navštívíte etnologické muzeum v Guellale, čas strávíte v hlavním městě Houmpt Souk, zajdete do kobercového ateliéru, do uliček Mediny, budete moci nakupovat. Návrat do hotelu na večeři a nocleh.

3. den

Ráno odjezd do Medenine na prohlídku ghorfas (komplex obilních sýpek, tzv. ksourů, seskupených kolem tří nádvoří), poté pokračování do Tataouine (zde krátké zastavení) a do Douiretu, impozantní berberské pevnosti postavené ve výšce 700 m, na vrcholu hory.  Po obědě si prohlédnete malebnou vesničku Chenini, položenou vysoko ve skalnatém údolí, kde jen bílá mešita ční na vršku nad vesnicí a ostatní budovy jsou téměř ponořeny ve skalách. Odtud přejezd do Metameuru se zastávkou na prohlídku typického ksaru, poté pokračování přes pitoreskní hornatou krajinu úzkých klikatých silniček v okolí Toujane až do Matmaty. Zde prohlídka berberských troglodytních obydlí, večeře a nocleh.

4. den

Přes kamennou berberskou vesničku Tamezret pojedete předsaharskou vyprahlou krajinou s roztroušenými velbloudími karavanami a beduínskými stany. V dopoledních hodinách příjezd do Douz (možnost fakultativně absolvovat projížďku na velbloudu do písečných dun a v tradičním beduínském oděvu.  Po Douz a Kebili následuje cesta přes solné jezero Chott El Jerid. Po příjezdu do Tozeuru a ubytování v hotelu budete mít volný čas na prohlídku oázy, na fakultativní projížďku kočárem po oáze, návštěvu pouštní ZOO. Večeře a nocleh v Tozeuru.

5. den

Brzy ráno se terénními jeepy vydáte na dobrodružnou výpravu do horských oáz Chebika, Tamerza, Mides a k Oung Jmel (obrovské písečné duny a dekor vesničky z dílu Skrytá hrozba filmu Hvězdné války). Výprava do horských oáz je fakultativní a je možné si ji objednat u průvodce zájezdu. Poté se vydáte přes Metlaoui do velké oázy Gafsa, kde se naobědváte. Odpoledne se vydáte na prohlídku jedné z majestátních památek antické Afriky, pozůstatků římského města Sufetula, dnešní Sbeitla. Uchvátí vás zejména jeho velký Kapitol s fórem a tržištěm, římské lázně, Diokleciánův oblouk. V podvečerních hodinách příjezd do Kairouanu na večeři a nocleh.

6. den

Celé dopoledne se budete věnovat prohlídce Kairouanu, svatého města islámu. Prohlídka zahrnuje Velkou mešitu Ogbi ibn Nafi, mauzoleum Sidi Sahbi, Aghlabitské rezervoáry, Medinu a kobercovou manufakturu. Poté do El Jem, na prohlídku amfiteátru z římského období dějin. Dalším zajímavým místem na trase je Monastir, rodiště prvního tuniského prezidenta Habiba Bourguiby, kde si prohlédnete jeho honosné mauzoleum a dále Ribat, opevněný klášter. V Monastiru budete mít také oběd. V jednom z největších tuniských měst, v Sousse, si prohlédnete římské katakomby, starou část města, tzv. Medinu. Po krátkém volném čase stráveném v centru Sousse se ještě zastavíte v Port El Kantaoui, malebném jachtovém přístavu lemovaném kavárnami a obchůdky. Večeře a nocleh v Sousse.

7. den

Po snídani se vypravíte do Takrouny, z části ještě obydlené barberské vesničky posazené na skalnaté výspě. Z kamenných teras je možné obdivovat nádhernou krajinu olivových hájů, zelených kopců, menších vodních nádrží i obilných lánů. Odtud pojedete zemědělským krajem do Thuburbo Majus, významné památky z římského období. Na rozlehlé pláni jsou rozesety ruiny římských vil, lázní, chrámů i samotného kapitolu. Posledním navštíveným místem tohoto dne je město Zaghouan a rekonstruované nymfeum, neboli římský chrám Vod a vodních nymf. Odjezd do Hammametu na večeři a nocleh.

8. den

Po snídani vyjížďka na Krásný mys neboli Cap Bon, a to nejen až k nejsevernějšímu cípu tohoto poloostrova, ale po zajímavých místech této oblasti, zvané zahrada Tuniska. Navštívíte malebnou vesničku Korbous, skrytou mezi útesy, a významné lázeňské centrum, Sidi Daoud – rybářskou vesnici proslavenou výlovem tuňáků, El Haouaria (zde oběd), Kerkouane – unikátní a dobře zachovalé punské město, Kelibia a její majestátní pevnost, Nabeul – hlavní město guvernátu Cap Bon a centrum výroby keramiky, vinný sklípek v Bou Argoub s ochutnávkou skvělých vín. Večeře a nocleh v Tunisu.

9. den

Celodenní prohlídka pamětihodností metropole Tunis a Kartága. Navštívíte muzeum Bardo, Medinu, bulvár H. Bourguiba. V druhé části dne, s odpočinkem na oběd, pak vesnička Sidi Bou Said, pahorek Byrsa, punská nekropole Tophet, okrsek s římskými vilami, římské lázně Antonia Pia, to vše roztroušené v Kartágu, rezidenční části metropole, kde se také nachází prezidentský palác. Večeře a nocleh v Tunisu.

10. den

Odjezd z hlavního města směrem na Mohammedii, v jejíž blízkosti se nachází několik kilometrů dlouhý úsek výborně zachovalého římského akvaduktu vedoucího do Kartága až ze Zaghouanu. Navštívíte také římské město Oudna, méně známé, ale výborně zachovalé a postupně rekonstruované, zejména divadlo a lázně. Návrat do Tunisu na oběd, poté pokračování na prohlídku muzea a pozůstatků punsko-římského města Utika, žárlivé starší sestry Kartága. Než se vydáte do Bizerty, navštívíte ještě malebnou přímořskou vesničku Raf Raf. Večeře a nocleh v Bizertě.

11. den

Před odjezdem z Bizerty se při procházce a panoramatické projížďce krátce seznámíte se zajímavostmi města, poté se vydáte na dlouhý úsek cesty až do letoviska Tabarka. Po příjezdu se seznámíte s městečkem, ubytujete se v hotelu a poté budete mít volné odpoledne k relaxaci. Večeře a nocleh v Tabarce.

12. den

Tento den je z větší části věnován římským památkám, a to těm nejkrásnějším na území Tuniska. Navštívíte Dougga (nejzachovalejší antické město na území severní Afriky), Bulla Regia (unikátní římské vily s podzemním patrem, sloupovím a mozaikami). Oběd si dáte mezi prohlídkami, v městečku Teboursouk. Na cestě zpět se zastavíte v Ain Draham, kde alespoň část odpoledne strávíte na nefalšovaném horském vzduchu, ve vesničce v mnohém připomínající šumavské dědiny schované v hlubokých údolích zalesněných kopců. Odvezete si tuniskou vůni hor, korkových dubů, typické suvenýry z Ain Draham. Lesními silničkami plnými serpentin sjedete zpět do turistického letoviska Tabarka. Večeře a nocleh v Tabarce.

13. den

Individuální volno s polopenzí  v letovisku Tabarka.

14.den 

Snídaně, dle letového řádu následuje transfer na letiště k odletu do Prahy.

Podzimní verze programu: Obsah programu je shodný s jarní verzí, jen je uspořádán v opačném sledu, s příletem z Prahy do Tabarky a odletem z Djerby do Prahy. Volné dny v Tabarce tedy budete trávit na začátku zájezdu.

Minimum účastníků 16. Změna programu vyhrazena.

Cena zahrnuje:

Leteckou dopravu Praha–Djerba, Tabarka–Praha (resp. Praha–Tabarka, Djerba–Praha) vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asistence a případného palivového příplatku • dopravu klimatizovaným autokarem (typ dle počtu osob) • 14 nocí v hotelech 3*/4* kategorie  • 7× oběd • 14x polopenzi • vstupy dle programu • česky hovořícího průvodce • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb

Fakultativní příplatky:

Pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění  • 1lůžkový pokoj • fakultativní výlety (platba na místě): projížďka na velbloudech, projížďka v kočáru a návštěva pouštní ZOO , horské oázy v 4×4 .Doporučené kapesné (cca 200 TND), nápoje při polopenzi či plné penzi (min. 50 TND), poplatky za fotografování (cca 20 TND). Cena nezahrnuje  nepovinné bakšišné (cca 25 TND).

Parametry

Typ ubytování nevyplněno
Vzdálenost od pláže nevyplněno
Vzdálenost od letoviska nevyplněno
--- • --- • ---
---
Upozornění — Veškeré fotografie a popisy tohoto ubytování a stravování a služeb k zájezdu jsou převzaty z popisů pořádajících cestovních kanceláří, které mají nebo měly toto ubytování v nabídce. Popisy mají pouze informační charakter, rozsah služeb a stravování se může lišit v závislosti na pořádající CK nebo termínu zájezdu. Vždy je rozhodující a závazné až to, co je zapsáno v cestovní smlouvě.